VAN DEN BRINK BV

Koelen, sorteren en verpakken in 't Goy

Bent u op zoek naar een bedrijf dat voor u sorteert en verpakt in ’t Goy? Van den Brink BV is een dienstverlenend bedrijf bestaand uit een Koel- en Opslagbedrijf en een Sorteer-, en Pakstation in ’t Goy.

Eveneens heeft Van den Brink BV haar eigen hardfruit teeltbedrijf in Wijk bij Duurstede. Door deze 3 pijlers kan Van den Brink BV u een totaalpakket aanbieden in ’t Goy. Kortom: een toekomstgericht bedrijf waar gemaakte afspraken nagekomen worden. Wij staan u graag ten dienst.

Modernste koeltechniek

2500 m2 productieruimte

Eigen douane entrepot

Ruim 90 ulo koelcellen

VAN DEN BRINK BV

Duurzaamheid

Van den Brink is een bedrijf wat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en heeft hiervoor diverse maatregelen genomen in elke poot van de organisatie. Onder duurzaamheid verstaan we het zorgen voor een juist evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten (de 3 P’s people, planet, profit). Dagelijks wordt dit door de medewerkers in acht gehouden bij hun werkzaamheden. De weegbrug ter plaatse voorkomt extra transportbewegingen voor klanten.

Goed werkgeverschap wordt onderbouwd met het Grasp en Flexwonen certificaat. De kantoren en huisvestiging zijn duurzaam gebouwd. Uiteraard zijn ook de kantoren en andere ruimtes voorzien van LED verlichting. De vloerverwarming en het benodigde tapwater (voor handenwassen en douches) worden verwarmd met de restwarmte van de koeling.

VAN DEN BRINK BV

Douane

Van den Brink is in het bezit van een particuliere douane-entrepot. Hierdoor kunnen wij goederen van buiten de Europese Gemeenschap vrij van belastingen (invoerrechten en omzetbelasting) opslaan in ons koelhuis. Invoerrechten zijn pas verschuldigd op het moment dat de goederen daadwerkelijk ten invoer tot verbruik worden aangegeven.

Al onze douane-werkzaamheden zijn uitbesteed aan Customs Solutions & Improvements B.V. Ook kunnen zij voor niet in Nederland gevestigde opdrachtgevers optreden als fiscaal vertegenwoordiger.