VAN DEN BRINK BV

Duurzaamheid

Van den Brink is een bedrijf wat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en heeft hiervoor diverse maatregelen genomen in elke poot van de organisatie. Onder duurzaamheid verstaan we het zorgen voor een juist evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten (de 3 P’s people, planet, profit). Dagelijks wordt dit door de medewerkers in acht gehouden bij hun werkzaamheden. De weegbrug ter plaatse voorkomt extra transportbewegingen voor klanten.

Goed werkgeverschap wordt onderbouwd met het Grasp en Flexwonen certificaat. De kantoren en huisvestiging zijn duurzaam gebouwd. Uiteraard zijn ook de kantoren en andere ruimtes voorzien van LED verlichting. De vloerverwarming en het benodigde tapwater (voor handenwassen en douches) worden verwarmd met de restwarmte van de koeling.

VAN DEN BRINK BV

Koeling

De daken boven de koelcellen liggen vol met ruim 3000 zonnepanelen.

De cellen zijn box-in-box gebouwd waardoor de invloed van buitentemperatuur verwaarloosbaar is. Ook de bovenliggende zolders worden gekoeld, zodat de cellen optimaal op temperatuur blijven. De warmte die vrijkomt bij het koelen wordt hergebruikt.

Op de hoofdlocatie wordt geheel gebruik gemaakt van een natuurlijk koudemiddel met een hoge energiewaarde.

VAN DEN BRINK BV

Sortering

Het sorteerwater wordt door een buitengeplaatste bezinkput met filters gereinigd. Vervolgens wordt het water doormiddel van fertigatie in de boomgaard hergebruikt.

De verlichting bestaat volledig uit LED lampen.

De vloerverwarming voor de medewerkers in het pakstation wordt voorverwarmd met restwarmte van de koelinstallatie.

Afval wordt volledig gescheiden.

VAN DEN BRINK BV

Fruitteelt

In onze boomgaarden wordt gebruik gemaakt van geïntegreerde gewasbescherming, organische bemesting en duurzame productiemiddelen. Dit is een milieuvriendelijk manier van telen. Binnen het keurmerk On the way to PlanetProof maakt Van den Brink bewuste keuzes om chemisch ingrijpen zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor de fertigatie wordt veelal gebruik gemaakt van gerecycled water.

Er worden veel maatregelen genomen om biodiversteit te optimaliseren.